วีดีโอฉลอง 185 ปี ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ โดย คุณภรณ์ทิพย์ ไซมอน นาคหิรัญกนก อดีตนางงามจักรวาล

วีดีโอฉลอง 185 ปี ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ โดย คุณภรณ์ทิพย์ ไซมอน นาคหิรัญกนก อดีตนางงามจักรวาล

2 ต.ค. 2561

37 view