การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี แหงการติดต่อกันอย่างเป็นทางการและ ๑๘๕ ปี แห่งการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐฯ

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี แหงการติดต่อกันอย่างเป็นทางการและ ๑๘๕ ปี แห่งการครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหรัฐฯ

2 ต.ค. 2561

165 view