การเสวนาระหว่างรับประทานอาหารกลางวันหัวข้อ “การจัดกิจกรรมเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 185 ปี”

การเสวนาระหว่างรับประทานอาหารกลางวันหัวข้อ “การจัดกิจกรรมเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ครบรอบ 185 ปี”

16 ก.ค. 2561

166 view