กิจกรรม "The Faces of Thais in the Relations of the Elephant and the Eagle " ในโอกาสการครบรอบ 185 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

กิจกรรม "The Faces of Thais in the Relations of the Elephant and the Eagle " ในโอกาสการครบรอบ 185 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา

16 ก.ค. 2561

185 view