กรมอเมริกาฯ นำคณะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีไปศึกษาดูงาน และหารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานด้านโบราณคดีระดับโลกในสหรัฐฯ

กรมอเมริกาฯ นำคณะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีไปศึกษาดูงาน และหารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานด้านโบราณคดีระดับโลกในสหรัฐฯ

16 ก.ค. 2561

166 view