เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง Smart Cities โดย Mr. Tomas Kotecki

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง Smart Cities โดย Mr. Tomas Kotecki

22 ก.ย. 2560

532 view

เอกสารประกอบ

other-20170922-103715-094634.pptx