คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับบราซิล (ASEAN Roadshow) ครั้งที่ 1 ณ รัฐ Mato Grosso do Sul

คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับบราซิล (ASEAN Roadshow) ครั้งที่ 1 ณ รัฐ Mato Grosso do Sul

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.พ. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,133 view

      เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงบราซิเลียดำเนินโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับบราซิล (ASEAN Roadshow) ครั้งที่ 1 ณ รัฐ Mato Grosso do Sul ตามคำเชิญของนาย Nelsinho Trad ประธานกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภาบราซิล และ ส.ว. รัฐ Mato Grosso do Sul

      ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Reinaldo Azambuja ผู้ว่าการรัฐ Mato Grosso do Sul และพบหารือกับนาย Marquinhos Trad นายกเทศมนตรีเมือง Campo Grande เพื่อหารือทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัฐ Mato Grosso do Sul โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสทางธุรกิจจากการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคภายใต้โครงการ Bioceanic Road Route และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจในระหว่างการสัมมนาด้านเศรษฐกิจที่สมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่งรัฐฯ (Federation of Industry of the State of Mato Grosso do Sul: FIEMS) นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้เยี่ยมชมไร่ถั่วเหลืองและฟาร์มโคเนื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของรัฐฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ