ทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส พบหารือหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนรัฐนิวเม็กซิโก

ทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส พบหารือหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนรัฐนิวเม็กซิโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.พ. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,033 view

      เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนฯ และข้าราชการทีมประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนจากรัฐนิวเม็กซิโก ได้แก่ นาง Eileen Chavez Yarborough, Executive Director, Cibola Communities Economic Development Foundation น.ส. Bridget Condon, Director of Business Development, Sandoval Economic Alliance และ น.ส. Kristen Gamboa, Director of Business Development ในโอกาสเดินทางเยือนรัฐแคลิฟอร์เนีย

      ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงจุดเด่นและศักยภาพของรัฐนิวเม็กซิโก ทั้งในแง่ค่าครองชีพที่ถูกกว่ารัฐอื่น ๆ แรงงานมีคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีสถาบันการศึกษาและห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ มีภาคอุตสาหกรรมหลากหลาย มีความพร้อมด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า ตลอดจนมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่น่าดึงดูดใจ

      กงสุลใหญ่ฯ รู้สึกยินดีที่รัฐนิวเม็กซิโกเห็นศักยภาพของภาคเอกชนไทย โดยทั้งสองฝ่ายมีอุตสาหกรรมหลักและความสนใจใกล้เคียงกัน ทั้งภาคการผลิต การเกษตร การบิน พลังงาน และเทคโนโลยี จึงประสงค์จะเห็นความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ