เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พบหารือหน่วยงานภาครัฐนครซีแอตเทิล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พบหารือหน่วยงานภาครัฐนครซีแอตเทิล

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,734 view

      เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบนาง Shefali Ranganathan รองนายกเทศมนตรีนครซีแอตเทิลด้านต่างประเทศ เพื่อหารือเรื่องการเยือนสหรัฐฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โอกาสด้านการลงทุนในประเทศไทยและในนครซีแอตเทิล โดยเฉพาะในสาขาดิจิทัล พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับนครซีแอตเทิล

 

      จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ได้เข้าพบนาย Brian McGowan, CEO สำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนพื้นที่ซีแอตเทิล (Greater Seattle Partners – GSP) เพื่อหารือเรื่องการเยือนสหรัฐฯ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของนครซีแอตเทิล โอกาสทางการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหรัฐฯ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน อาทิ การนำคณะนักธุรกิจรัฐวอชิงตันเยือนประเทศไทยเพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในอนาคต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ