Moraine Lake, Canada

Moraine Lake, Canada

29 ต.ค. 2562

2,626 view

 

76693399_2541981425916358_2722685214676484096_n_1

 

         ทะเลสาบโมเรนในอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา (Moraine Lake, Banff National Park, Alberta, Canada)

        เป็นทะเลสาบเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งในเขตอุทยาน ทะเลสาบโมเรนมีลักษณะเฉพาะตัว คือ สีฟ้าสว่าง ที่เกิดจากการหักเหของแสงตกกระทบจากตะกอนในทะเลสาบที่เรียกว่า "ฝุ่นหิน" (Rock Flour) ที่เป็นฝุ่นตะกอนหลุดมาจากการละลายของธารน้ำแข็งที่อยู่ติดกับภูเขา

ภาพ : อดิพลิน ภาณุพงศ์ นักการทูตชำนาญการ