Locals in native Mexican dress, Mexico

Locals in native Mexican dress, Mexico

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ต.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,875 view

 

71477255_2475503505897484_2017854736073490432_n_1

 

               พาเหรดชุดพื้นเมืองของชาวเม็กซิกัน ณ ใจกลางเมืองกัวนาฮัวโต ประเทศเม็กซิโก

ภาพ: ทิพาพร อรรถศิวานนท์ นักการทูตปฏิบัติการ