Locals in native Mexican dress, Mexico

Locals in native Mexican dress, Mexico

29 ต.ค. 2562

1,881 view

 

71477255_2475503505897484_2017854736073490432_n_1

 

               พาเหรดชุดพื้นเมืองของชาวเม็กซิกัน ณ ใจกลางเมืองกัวนาฮัวโต ประเทศเม็กซิโก

ภาพ: ทิพาพร อรรถศิวานนท์ นักการทูตปฏิบัติการ