ตัวแทนขององค์กร Qantas Cabin Crew Team ได้เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เพื่อมอบประกาศนียบัตรและหนังสือขอบคุณ

ตัวแทนขององค์กร Qantas Cabin Crew Team ได้เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เพื่อมอบประกาศนียบัตรและหนังสือขอบคุณ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ต.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 2,672 view

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตัวแทนขององค์กร Qantas Cabin Crew Team ได้เข้าพบนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เพื่อมอบประกาศนียบัตรและหนังสือขอบคุณแก่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศล

องค์กร Qantas Cabin Crew Team (หรือ QCCT) เป็นองค์กรการกุศล ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ จากความริเริ่มของลูกเรือที่ทำงานบนเที่ยวบินของสายกินบินแควนตัส ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติและสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ที่ต้องการใช้เวลาที่แวะพักอยู่ในประเทศปลายทางเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม ปัจจุบัน QCCT มีโครงการช่วยเหลือสังคมใน ๖ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไทย และซิมบับเว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ