Cactus Garden, Mexico

Cactus Garden, Mexico

16 ก.ย. 2562

1,033 view

 

IMG_6774

  สวนต้นกระบองเพชรภายในอาคาร Palacio Nacional (The National Palace of Mexico) ตั้งอยู่ ณ ใจกลางกรุงเม็กซิตี เป็นสวนที่รวบรวมต้นกระบองเพชรทุกสายพันธุ์ของประเทศเม็กซิโก

ภาพโดย: คุณพงศ์สิน เทพเรืองชัย นักการทูตชำนาญการ