ไทยร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒

ไทยร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 2,602 view
นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒ (Second APEC Virtual Extraordinary Senior Officials’ Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็นและการเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงนักธุรกิจภายในภูมิภาค รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของเขตเศรษฐกิจสมาชิก
 
      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒ เพื่อการติดตามแผนงานของเอเปคในการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งได้เริ่มขึ้นในการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ แผนงานข้างต้นเป็นการดำเนินงานตามอาณัติในถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปคเรื่องโควิด-๑๙ ที่ได้ประกาศเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้สนับสนุนแผนงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-๑๙ ของเอเปค นอกจากนี้ ได้ย้ำให้เอเปคให้ความสำคัญกับการปรับตัวและรักษาความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาคธุรกิจ MSMEs การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และการส่งเสริมแนวคิดเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบในผู้ประกอบการธุรกิจ 
 
      ผลการประชุมครั้งนี้จะถูกนำเสนอในที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่องโควิด-๑๙ (Virtual Ministers Responsible for Trade Meeting on COVID-19) ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ