โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ กับภาคเอกชนในการผลิตวัคซีนโควิด-19 (Operation Warp Speed - OWS)

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ กับภาคเอกชนในการผลิตวัคซีนโควิด-19 (Operation Warp Speed - OWS)

3 ก.ย. 2563

454 view

Operation_Warp_Speed_หน้า_1_1

 

Operation_Warp_Speed_หน้า_2  

 

Operation_Warp_Speed_หน้า_3  

 

Operation_Warp_Speed_หน้า_4

 

  Operation_Warp_Speed_หน้า_5