สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมนักศึกษาไทยในกรุงเวลลิงตัน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมความเข้มแข็งชมรมนักศึกษาไทยในกรุงเวลลิงตัน

6 พ.ย. 2562

2,025 view

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ ได้พบหารือกับนายธนรัตน์ ไชยชนะ ประธานชมรมนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย กรุงเวลลิงตัน (Victoria University of Wellington) เพื่อร่วมระดมความคิดเกี่ยวกับการรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ในโอกาสต่างๆ ทั้งการกระชับสัมพันธ์กับนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในกรุงเวลลิงตันและเมืองใกล้เคียง และการเข้าร่วมงานลอยกระทงที่ชุมชนไทยในกรุงเวลลิงตันจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ รวมทั้งการร่วมจัดกิจกรรมเชิงสันทนาการกับชมรมนักศึกษาของประเทศในอาเซียนในอนาคต

เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงคุณค่าในการทำกิจกรรมและการใช้ชีวิตในช่วงวัยเรียนให้สนุกสนานและมีความหมาย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการหรือกิจกรรมสันทนาการ

ชมรมนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย กรุงเวลลิงตัน (Facebook Account: Victoria University of Wellington Thai Student Association) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วประมาณ ๒๐ คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ