สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2565 ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2565 ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2565

| 1,344 view

เมื่อวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2565 ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระมหาอภัย ปภงกโร ชินสุภาพ เจ้าอาวาส สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 วัน มีผู้เข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางจำนวน 488 รายการ ทำบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 216 รายการ รวมทั้งสิ้น 704 รายการ

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ถวายเครื่องไทยธรรม เวชภัณฑ์ และเจลแอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ในเมืองลาสเวกัสและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดป่าพุทยานันทาราม วัดศรีเจริญธรรม วัดโพธิญาณ วัดไทยลาสเวกัส วัดทองธรรมชาติ วัดพุทธภาวนา และวัดเนวาด้าธรรมาราม

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือกับนาง Carolyn Goodman นายกเทศมนตรีเมืองลาสเวกัส รวมถึงการพบหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกชาวไทย และชุมชนไทยในเมืองลาสเวกัส เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานด้านกงสุลด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการด้านกงสุล สามารถติดตามกิจกรรมกงสุลสัญจรครั้งต่อไป รวมทั้งสำรองนัดหมายเพื่อทำหนังสือเดินทางได้ทางเว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiconsulatela.org

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ