รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2567

| 302 view

เอกสารประกอบ

O19-รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล_กรมอเมริกาฯ_2566.pdf