รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลีย รวมถึงการจัดหาวัคซีน และแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในภูมิภาค

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลีย รวมถึงการจัดหาวัคซีน และแลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์ในภูมิภาค

30 เม.ย. 2564

73 view

    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลีย รวมถึงการจัดหาวัคซีน แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประชุมผู้นำอาเซียนเรื่องเมียนมา ตลอดจนข้อเสนอให้ยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนแบบยุทธศาสตร์รอบด้าน

 

    เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับนาง Marise Payne รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย

 

    ผ่านระบบการประชุมทางไกล เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรเลีย โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณฝ่ายออสเตรเลียสำหรับงานเปิดตัววีดิทัศน์สารคดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลียที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และทั้งสองฝ่ายยืนยันจะเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ อาทิ สาธารณสุข การศึกษาและเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งการจัดหาวัคซีน ภายใต้แผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ไทย-ออสเตรเลีย

 

    นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประชุมผู้นำอาเซียนเรื่องเมียนมา และพัฒนาการอื่น ๆ ในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค รวมถึงข้อเสนอของออสเตรเลียเรื่องการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-ออสเตรเลียเป็นหุ้นส่วนแบบยุทธศาสตร์รอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership) และการเป็นประธานเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ ซึ่งไทยจะนำเสนอเรื่องแนวการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy model) ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ