ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 1,785 view

เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตฯ-กรมอเมริกาฯ-2566.pdf