การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.พ. 2567

| 225 view

เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต67-กรมอเมริกาฯ.pdf