การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2567

| 1,251 view

เอกสารประกอบ

ตารางดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต_พ.ศ.2566.pdf
การประเมินความเสี่ยงความประพฤติมิชอบ-กรมอเมริกาฯ_พ.ศ._2566.pdf