การดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปี 2566

การดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2567

| 1,883 view

เอกสารประกอบ

โครงสร้างงบประมาณของกระทรวงฯ_ปี_2566_1.pdf
O9_-_รายงานผลการดำเนินงานประจำปี_2566_รอบ_12_เดือน_กรมอเมริกาฯ.pdf