การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ย. 2566

| 1,359 view

เอกสารประกอบ

โครงสร้างงบประมาณของกระทรวงฯ_ปี_2566_1.pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2565_(กรมอเมริกาฯ).pdf
แผนดำเนินการและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ_พ.ศ._2566.pdf
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี_รอบ_6_เดือน_.pdf