ภูมิภาคลาตินอเมริกา

รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย (Bolivia)

รายละเอียดภาพรวม

มีปริมาณลิเธียมสำรองมากที่สุดในโลก และมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาค เมื่อปี 2552 รัฐบาลโบลิเวียได้เปลี่ยนชื่อทางการของประเทศเป็นรัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย (Plurinational State of Bolivia)
ประธานาธิบดีเอโบ โมราเลส มีนโยบายให้การยอมรับสิทธิของชนพื้นเมืองซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ เพิ่มความเป็นอิสระให้กับเขตปกครองต่าง ๆรวมทั้งเพิ่มบทบาทของรัฐในการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชาติ

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

1,098,580 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

11 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

เมืองหลวง

Sucre

ภาษาราชการ

สเปน

ศาสนา

คริสต์

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

40.29 ล้าน USD (ไทย 504.99 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Per Capital

3,548.6 USD (ไทย 7,273.6 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

GDP Growth

ร้อยละ 4.2 (ไทย ร้อยละ 4.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.3 (ไทย ร้อยละ 1.1) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2561)

ทรัพยากรที่สำคัญ

ลิเธียม ดีบุก ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมสังกะสี

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่ การถลุงแร่ ปิโตรเลียม อาหารและเครื่องดื่ม ยาสูบ หัตถกรรม

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ แร่ธาตุ ทอง ถั่วเหลือง สังกะสี

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เปรู โคลอมเบีย สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา บราซิล

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รถยนต์ เหล็ก

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

บราซิล จีน สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา เปรู ชิลี

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

42.97 ล้าน USD ไทยส่งออก 40.64 ล้าน USD นำเข้า 2.33 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 38.31 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

(1) เพชรพลอย อัญมณี เงินแท่ง ทองคำ สินแร่โลหะอื่นๆ (2) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (3) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (4) เคมีภัณฑ์ (5) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (6) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (7) ผ้าผืน (8) กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ (9) เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และ (10) ผลิตภัณฑ์โลหะ

สินค้านำเข้า

(1) รถยนต์และส่วนประกอบ (2) ผลิตภัณฑ์ยาง (3) หม้อแบตเตอรี่ (4) ผ้าปัก ผ้าลูกไม้(5) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (6) ผักกระป๋อง (7) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (8) หลอดไฟฟ้า (9) เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกม และ (10) ผ้าผืน

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจากรัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวียเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,056 คน (ข้อมูลปี 2559) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปรัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวียจำนวน 9 คน (ข้อมูลปี 2559)

คนไทยในรัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในรัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

หน่วยงานของรัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวียในไทย

สถานเอกอัครราชทูต (Beijing)
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 21/01/2020