อุปทูตสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและระดับภูมิภาค

อุปทูตสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีและระดับภูมิภาค

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 551 view

    เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยได้หารือถึงการเพิ่มพูนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ รวมทั้งความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ที่รัฐบาลทั้งสองประเทศให้ความสำคัญร่วมกัน อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาและบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ