บัวแก้วชวนร่วมฉลอง ๗๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย

บัวแก้วชวนร่วมฉลอง ๗๐ ปีความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 889 view
กระทรวงการต่างประเทศเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานโลโก้เข้าประกวดเพื่อร่วมฉลองวาระครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ออสเตรเลีย ในปี ๒๕๖๕ ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ซิดนีย์ (สายการบินไทย) พร้อมที่พัก ๓ คืน (ที่กรุงเทพฯ หรือ ซิดนีย์)

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน QR Code โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ