ไทยรับไม้ต่อนิวซีแลนด์เจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ พร้อมขับเคลื่อนเอเปคภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance.

ไทยรับไม้ต่อนิวซีแลนด์เจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ พร้อมขับเคลื่อนเอเปคภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance.

15 พ.ย. 2564

233 view

    เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders Meeting) ซึ่งนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น โดยในช่วงพิธีส่งมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคจากนิวซีแลนด์ให้ไทย นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทีมเอเปคนิวซีแลนด์ที่ได้ขับเคลื่อนเอเปค ท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ ของโลก โดยไทยพร้อมทำหน้าที่เจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ต่อจากนิวซีแลนด์ การรับมอบไม้พายวากะ (Waka Paddle) เปรียบเสมือนการขับเคลื่อนเรือเอเปคไปข้างหน้า โดยไทยในฐานะเจ้าภาพเอเปค  ปี ๒๕๖๕ จะผลักดันการพัฒนาภูมิภาคไปสู่การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเอเปคเข้าสู่โลกยุคหลังโควิด-๑๙ ที่ยั่งยืนและสมดุลผ่านแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy Model

 

    นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันสานความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นในการสร้างประชาคมเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance.” หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” พร้อมเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทยซึ่งเป็นผลงานของนายชวนนท์ วงศ์ตระกูลจง นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชะลอมซึ่งเป็นเครื่องจักสานไทยที่ใช้ใส่สิ่งของในการเดินทางหรือนำไปมอบกับบุคคลที่เคารพของไทยจากรุ่นสู่รุ่น ใช้เส้นตอกไม้ไผ่สอดประสานกันอย่างเหนียวแน่น คงทน เช่นเดียวกับความร่วมมือของสมาชิกเอเปค

 

    ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนผู้นำและผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปคให้มาเข้าร่วมประชุมที่ประเทศไทยแบบพบหน้า และขอให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีตลอดวาระการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคปี ๒๕๖๕ ของไทยด้วย

 

    สามารถร่วมใช้ Twitter hashtag เพื่อการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี ๒๕๖๕ ได้ดังนี้ #APEC2022THAILAND #APEC2022 #เอเปค2565 #APECTH #OpenConnectBalance #เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล #APECforBCG #เอเปคไทยแลนด์ #เอเปคเพื่อความยั่งยืน #เจนเนอเรชันเอเปค #APECforyouandme

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ