Joyce White นักโบราณคดีผู้ศึกษา 'บ้านเชียง' ผ่านพืชผักท้องถิ่น จนค้นพบวิทยาการที่ทั่วโลกไม่เคยรู้จัก

Joyce White นักโบราณคดีผู้ศึกษา 'บ้านเชียง' ผ่านพืชผักท้องถิ่น จนค้นพบวิทยาการที่ทั่วโลกไม่เคยรู้จัก

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2561

| 1,321 view