วีดีโอฉลอง 185 ปี ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ เรื่อง บทเพลงพระราชนิพนธ์

วีดีโอฉลอง 185 ปี ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ เรื่อง บทเพลงพระราชนิพนธ์

2 ต.ค. 2561

349 view