วีดีโอฉลอง 185 ปี ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ โดย นาวาอากาศเอกหญิงเจสสิกา เตท์

วีดีโอฉลอง 185 ปี ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ โดย นาวาอากาศเอกหญิงเจสสิกา เตท์

2 ต.ค. 2561

349 view