ไทย - สหรัฐฯ กระชับความร่วมมือเพื่อนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้กับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

ไทย - สหรัฐฯ กระชับความร่วมมือเพื่อนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้กับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

16 ก.ค. 2561

174 view