ภูมิภาคลาตินอเมริกากับฟุตบอลโลก 2018 ในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ภูมิภาคลาตินอเมริกากับฟุตบอลโลก 2018 ในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

11 ก.ค. 2561

1,734 view

“เป็นอีกครั้งที่กีฬาระดับโลกได้นำพาประเทศไทยเข้าร่วมกับประชาคมโลกสร้างสรรค์ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างมวลมนุษยชาติ”

             การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 21 ซึ่งรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นับเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก ซึ่งมีทีมฟุตบอลจากทุกทวีปเข้าแข่งขัน รวมทั้ง 9 ใน 32 ทีม จากแถบอเมริกาเเละแปซิฟิกใต้

 

                                                             

      

              ในด้านหนึ่ง ความสามารถในการแข่งขันฟุตบอลแสดงถึงพัฒนาการด้านการกีฬาของแต่ละชาติ ขณะเดียวกันก็ยังเป็นจุดดึงดูดความสนใจของแฟนบอลทั่วโลกให้ติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิด ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ลักษณะนิสัยและซึมซับความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ไปด้วยในคราวเดียวกัน ฟุตบอลโลกและนักกีฬา จึงเสมือนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เชื่อมโยงและสร้างความผูกพันให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างประชาคมระหว่างประเทศ   

                                                                                                                         

                      

 

             ความโดดเด่นของทีมฟุตบอลจากชาติต่างๆ ในลาตินอเมริกา ซึ่งแฟนบอลตื่นเต้นจากเกมการแข่งขันแต่ละแมตช์ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าคอยชมดาราฟุตบอลในดวงใจ หรือการร่วมลุ้นไปกับโอกาสแห่งชัยชนะของทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบ นับเป็นเครื่องยืนยันว่า ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆ ล้วนเป็นเครื่องมือทางการทูตที่มีเสน่ห์ในการเชื่อมโยงความผูกพันอย่างไร้พรมแดนระหว่างประชาชนของประเทศต่างๆ โดยก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่างประเทศ และความแตกต่างของเชื้อชาติ หรือแม้แต่ช่วยกระตุ้นให้แต่ละประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ก้าวหน้ามาพัฒนาทุนมนุษย์ ดังเห็นได้จาก ความแข็งแกร่งของนักกีฬาทีมชาติต่างๆ ซึ่งล้วนผ่านการฝึกฝนและการเตรียมร่างกายโดยอาศัยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การกีฬาในปัจจุบัน                                                

            การแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 จึงนับเป็นอีกวาระหนึ่งที่ประเทศไทยและคนไทยได้ร่วมกับประชาคมโลกสร้างสรรค์ความใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างมวลมนุษยชาติให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไป

 

                                                               

 

----------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้