ไทย - บราซิล

ไทย - บราซิล

16 พ.ค. 2560

4,210 view

1. ด้านการเมือง

               ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2502 รวมเวลา 56 ปี โดยไทยจัดให้บราซิลเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ (strategic post)
 

2.  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน

              ไทยและบราซิลต่างเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ซึ่งกันและกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ ลาตินอเมริกา และบราซิลเป็นคู่ค้าอันดับที่ 26 ของไทยกับโลก โดยในปี 255๙ มูลค่าการค้ารวมคิดเป็น 3,688.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๕๕ เมื่อเทียบกับปี 255๘ ไทยส่งออกเป็นมูลค่า 1,526.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบราซิลเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 2๗ ของไทยกับโลกในปี 255๙ ในขณะที่ไทยนำเข้าสินค้าจากบราซิลเป็นมูลค่า 2,161.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบราซิลเป็นตลาดนำเข้าอันดับที่ 2๑ ของไทย
กับโลก
ทั้งนี้ ไทยเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้า 635.62  ล้านดอลลาร์สหรัฐ

             สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ (1) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (2) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (3) ยางพารา(4) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (5) ผลิตภัณฑ์ยาง (6) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (7) รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ (8) เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ (9) ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ และ (10) เม็ดพลาสติกสินค้านำเข้า ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบสำหรับป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ (1) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (2) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (3) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (4) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (5) ด้ายและเส้นใย (6) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ (7) เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ (8) สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ (9) เคมีภัณฑ์ และ (10) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม

            การลงทุนของบราซิลในไทย
               (1) บริษัทในเครือ BRF ของบราซิล ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อซื้อกิจการของบริษัท Golden Foods Siam ในไทย มูลค่า 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท) ซึ่ง Golden Foods Siam เป็นบริษัทไก่แปรรูปที่มีชื่อเสียงของไทย และมีโรงงานชำแหละเนื้อไก่ในจังหวัดปทุมธานี และโรงงานแปรรูปที่จังหวัดนครนายก เพื่อส่งออกไปในภูมิเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป
               (2) บริษัท Interman จำกัด ภายใต้ Jacto Group ได้เข้ามาลงทุนเพื่อผลิตเครื่องพ่นสารเคมีแบบสะพายหลัง โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ จ. ระยอง

           การลงทุนของไทยในบราซิล ได้แก่

              (1)    บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ได้เปิดสำนักงานที่นครรีโอเดจาเนโร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้ลงทุนในบราซิลจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

                    1.1 การร่วมลงทุน (25%) กับบริษัท BG Group ของอังกฤษ (75%) ซึ่งเป็น Operator โดยได้รับสัมปทานในการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันในแหล่งน้ำมัน Barreirinhas Basin ซึ่งอยู่ในทะเลลึก ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 แปลง

                   1.2 การร่วมลงทุน (20%) กับ บริษัท Petrobras (65%) ซึ่งเป็น Operator และ INPEX (15%) ในการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันในแหล่งน้ำมันอ่าว Espiritu Santo Basin นอกชายฝั่งรัฐรีโอเดจาเนโร 1 แปลง

               (2) บริษัทแคล–คอมพ์ อีเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Cal-Comp Electronics (Thailand) PLC) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับไต้หวันที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรายแรกที่เข้าไปลงทุนและมีโรงงาน 2 แห่ง ที่เมืองมาเนาส์ รัฐอามาโซนัส ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ แผงวงจรคอมพิวเตอร์ และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม โดยจ้างงานชาวบราซิล 1,500 คน และชาวไทย 50 คน

                 (3) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการโรงแรม Tivoli 2 แห่ง
ที่นครเซาเปาลู และเมืองซัลวาดอร์ เมื่อปลายเดือนมกราคม 2558

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา

           กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำโครงการ Thai Corner กับมหาวิทยาลัย 2 แห่งในบราซิล โดยการสนับสนุนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทย ได้แก่ Catholic University of Brasilia และ University of Brasilia นอกจากนี้ ม.เกษตรศาสตร์ก็ดำเนินโครงการ Thai Corner กับ Federal University of Santa Maria เช่นกัน

           นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยของไทยและบราซิลได้จัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน อาทิ (1) ม.หอการค้าไทย กับ University of Sao Paulo และ University of Brasilia(2) ม.เกษตรศาสตร์ กับ Federal University of Santa Maria ของรัฐ Rio Grande do Sul และ (3) ม.ธรรมศาสตร์ กับ University of Brasilia และ University of Sao Paulo ซึ่ง ม.ธรรมศาสตร์ได้เสนอ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งด้วย
 

4. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

             ไทยและบราซิลลงนามทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกที่นครริโอเดจาเนโร เมื่อเดือน สิงหาคม 2559 นอกจากนี้ ไทยและบราซิลต่างเป็นสมาชิกสามัญ (Full Member) ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) และไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลกในปี 2559

             ในปี 2559 มีชาวบราซิลเดินทางเข้าไทย จำนวน ๗๒,๕๐๐ คน ถือเป็นอันดับ 1 ของจำนวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยนักท่องเที่ยวบราซิลใช้จ่ายต่อวันต่อคนเท่ากับ 156.51 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวไทยไปบราซิลจำนวน ๕,๐๐๐ คน (ตัวเลขของ สอท. บราซิล/ปทท.)
ทั้งนี้ ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนไทย ๓๖ ล้านคน และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนบราซิล 7 ล้านคน