โอ้...ปานามา

โอ้...ปานามา

16 มี.ค. 2563

1,765 view

head_cover_ปานามา

Panama_Article_Page_02_(ส่วนแรก)

Panama_City_รูปแรก

Panama_Article_Page_02_(ส่วนสอง)

Panama_Article_Page_03

Panama_Article_Page_04_(ส่วนหัว)

panama-canal-why-building-of-it-important-for-usa

Panama_Article_Page_05

Panama_Article_Page_06_(ส่วนบน)_

Ciudad_Del_Saber_ของ_Panama

Panama_Article_Page_06_(ส่วนกลาง)_

Panama_Article_Page_06_(รูปล่าง)__1

Panama_Article_Page_07

Panama_Article_Page_08_(ส่วนบน)_

แผนที่ปานามา

Panama_Article_Page_08_(ส่วนล่าง)_

Panama_Article_Page_09

Panama_Article_Page_10_(ส่วนบน)_

panama_canal

ภายถ่ายคลองปานามาจากที่สูง (จาก www.panamacanal.com)

Panama_Article_Page_11

Panama_Article_Page_12_(ส่วนบน)_

ปานามา_Side_Map

Panama_Article_Page_12_(ส่วนล่าง)_

Panama_Article_Page_13

Panama_Article_Page_14

Panama_Article_Page_15_(ส่วนบน)_

ปกหนังสือกับรูปนายพล

Panama_Article_Page_15_(ส่วนล่าง)_

Panama_Article_Page_16

Panama_Article_Page_17

ภาพปก_Panama_Papers

Panama_Article_Page_18_(ส่วนล่าง)

Panama_Article_Page_19

Panama_Article_Page_20

Panama_Article_Page_21

Panama_Article_Page_22_(ส่วนบน)_

Panama_Article_Page_22_(ส่วนล่าง)_

Panama_Article_Page_23_(ส่วนบน)_

Panama_Article_Page_23_(ส่วนล่าง)_

Panama_Article_Page_24

Panama_Article_Page_25

Panama_Article_Page_26

Panama_Article_Page_27

 

เรื่องและภาพ : พีระวัฒน์ อัศวปรานี