Locals in native Mexican dress, Mexico

Locals in native Mexican dress, Mexico

29 ต.ค. 2562

38 view

 

          พาเหรดชุดพื้นเมืองของชาวเม็กซิกัน ณ ใจกลางเมืองกัวนาฮัวโต ประเทศเม็กซิโก

ภาพ: ทิพาพร อรรถศิวานนท์ นักการทูตปฏิบัติการ