Golden Gate Bridge, USA

Golden Gate Bridge, USA

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 2,422 view

        สะพานโกลเดนเกต (Golden Gate Bridge) เป็นสะพานแขวนข้ามช่องแคบโกลเดนเกต ซึ่งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอ่าวซานฟรานซิสโก และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนครซานฟรานซิสโกกับเมืองมาริน เคาน์ตี้ สะพานมีความยาว 2.7 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1933 ในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ และเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1937 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกาที่มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี

ภาพโดย: คุณวิชชุ โสภานะ นักการทูตปฏิบัติการ