San Francisco, USA

San Francisco, USA

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

| 1,771 view

       นครซานฟรานซิสโก (San Francisco) รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับต้น ๆ ของสหรัฐอเมริกา และได้รับการจัดอันดับจาก Dell Technologies ให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการหญิงปี ค.ศ. 2019 (WE Cities) นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ที่มีการลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ (United Nations Charter) เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ อีกด้วย 

ภาพโดย คุณวิชชุ โสภานะ นักการทูตปฏิบัติการ