ร่างกฎหมายการใช้สกุลเงินดิจิทัลในปานามา

ร่างกฎหมายการใช้สกุลเงินดิจิทัลในปานามา

29 ม.ค. 2564

190 view

    เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ รัฐสภาปานามาได้รับพิจารณาร่างกฎหมายการใช้สกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทุกรูปแบบซึ่งมีการใช้แพร่หลายมากขึ้นในปานามาในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา พัฒนาการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเพิ่มเสรีภาพทางการเงินให้มากขึ้นสำหรับชาวปานามาที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารทั่วไปได้ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัท ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ศิลปะกว่า ๔๐ แห่ง รับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสกุลเงินดิจิทัล ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายได้เริ่มพัฒนาระบบ software สำหรับตู้กดสกุลเงินดิจิทัล

 

Panama_parl

รัฐสภาปานามารับพิจารณาร่างกฎหมายการใช้สกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายภายในปานามา // ที่มาของภาพ : AZERNEWS

 

 

    อนึ่ง เมื่อปี ๒๕๖๑ ผู้ว่าการธนาคารแห่งปานามาได้เคยประกาศเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการแลกเปลี่ยน การลงทุน และการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล การผลักดันให้รัฐสภาปานามาพิจารณาร่างกฎหมายการใช้สกุลเงินดิจิทัลข้างต้นสะท้อนถึงการปรับตัวของปานามาต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงจะมีส่วนเสริมสร้างจุดแข็งของปานามาในฐานะจุดเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์การขนส่งระดับโลกและศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคลาตินอเมริกา แต่ยังจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของ

 

    นักลงทุนต่างชาติต่อระบบการเงินของปานามาที่ลดลงมากจากผลกระทบของกรณี Panama Papers เมื่อปี ๒๕๕๙ โดยเฉพาะการที่ปานามาถูกสหภาพยุโรปขึ้นบัญชีดำให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระบบส่งเสริมความผิดปกติเกี่ยวกับภาษี (tax haven) อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี ๒๕๖๓ ภายหลังจากที่ได้ถูกปรับลดระดับเป็นบัญชีเทา (grey list) เมื่อปี ๒๕๖๒

********************

 

กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

มกราคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ