รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา อย่างเป็นทางการ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา อย่างเป็นทางการ

29 มี.ค. 2564

106 view

    เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเริ่มต้นกิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-แคนาดา ณ ทำเนียบของนางซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย โดยในโอกาสดังกล่าว ได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีต่อโอกาสสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา และต่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดในทุกมิติ รวมทั้งย้ำความพร้อมของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือกับแคนาดาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือในบริบทของสถานการณ์โควิด-๑๙ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ