รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์ในภูมิภาค และผลักดันแผนฉลองครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างการเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์ในภูมิภาค และผลักดันแผนฉลองครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างการเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

9 มี.ค. 2564

366 view

    รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย กระชับความร่วมมือทวิภาคี ผลักดันแผนฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญในภูมิภาค รวมถึงการรับมือโควิด-๑๙

 

    เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นางซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

 

    ทั้งสองฝ่ายหารือถึงแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-แคนาดา ซึ่งจะครบรอบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ ในปี ๒๕๖๔ รวมทั้งแผนความร่วมมือเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญดังกล่าว และยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการที่สำคัญในภูมิภาค รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ