รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือไทย – เม็กซิโก เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหลังโควิด-๑๙ กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ ในการเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือไทย – เม็กซิโก เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหลังโควิด-๑๙ กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ ในการเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย

19 เม.ย. 2564

161 view

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย - เม็กซิโก เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ พร้อมหารือกระชับความสัมพันธ์รอบด้านให้แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างนายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย  เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมาโดยตลอดและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฉลองการครบรอบ ๔๕ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสำเร็จของการประชุม Political Consultations ไทย-เม็กซิโก ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพผ่านการประชุมวิดิทัศน์ทางไกล โดยฝ่ายเม็กซิโกชื่นชมความสำเร็จของไทยในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  นอกจากนี้ ได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ การอำนวยความสะดวกทางการค้า อาทิ การส่งออกข้าวไทยและกุ้งสดแช่แข็งของไทยไปยังเม็กซิโก และการนำเข้าอะโวคาโดจากเม็กซิโกมายังไทย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น โดยไทยเห็นศักยภาพและโอกาสของความตกลงเขตการค้าเสรี USMCA และขณะเดียวกัน ฝ่ายไทยได้เชิญชวนเม็กซิโกเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย (EEC) โดยชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกผ่านไทยเข้าตลาดอาเซียน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า (GBA) 

 

ในโอกาสนี้ ฝ่ายเม็กซิโกพร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ และเสนอให้ไทยพิจารณาเข้าเป็น Associate Member ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ตลอดจนแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนไทยหากสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรอบความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ