กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักออกแบบแบรนด์แฟชั่นไทยและขอบคุณผู้สนับสนุน หลังจบงาน “The ๓rd Thai Night @ Los Angeles Fashion Week ๒๐๑๙”

กงสุลใหญ่ฯ เลี้ยงแสดงความยินดีให้กับนักออกแบบแบรนด์แฟชั่นไทยและขอบคุณผู้สนับสนุน หลังจบงาน “The ๓rd Thai Night @ Los Angeles Fashion Week ๒๐๑๙”

17 ต.ค. 2562

624 view

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักออกแบบไทยและทีมงานทั้ง ๔ แบรนด์ ได้แก่ Salisa, Renim Project, Kanapot Aunsorn และ Landmeé ตลอดจนขอบคุณผู้สนับสนุน โดยเฉพาะทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส ช้างเบียร์ และสื่อมวลชนไทยท้องถิ่น ณ ห้องโถง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลอสแอนเจลิส ภายหลังการจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ “The ๓rd Thai Night @ Los Angeles Fashion Week ๒๐๑๙” เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณทีมนักออกแบบแฟชั่นไทยทั้ง ๔ แบรนด์ และทีมประเทศไทยที่ร่วมกันดำเนินงานโครงการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการส่งเสริมเผยแพร่ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นของนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย ประจำปี ๒๕๖๒ จนประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งการร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ใน LA Fashion Week ๒๐๑๙ ครั้งนี้นับเป็นเวทีประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์แฟชั่นไทยสามารถต่อยอดทางธุรกิจและขยายตลาดในภูมิภาคอเมริกาได้อย่างกว้างขวาง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ